ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล
แผนการดำเนินงานประจำปี
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ทำเนียบบุคลากร
บริการออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q/A
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แนวปฎิบัติเรื่องการร้องเรียนทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ITA


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ
ข้อบัญญัต อบต.โนนสำราญ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การควบคุมภายใน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนสำราญ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์และการพัฒนา
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
งานบริหารบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จ.นม.
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์ม คำร้อง ต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
บริการออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ
รวมระเบียบ ข้อกฎหมาย
Q/A
Social Network
Q&A
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถติการให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างรายเดือน
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แนวปฎิบัติเรื่องการร้องเรียนทุจริต
แนวปฎิบัติเรื่องการร้องเรียนทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี ๒๕๖๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2560-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
การให้บริการ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวโหลด
กระดานสนทนา
กฎหมายน่ารู้
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ITA
การประเมิน ITA2021
เมนูทางขวา
ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบผู้บริหาร
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลนครนครราชสีมา
สำนักงานจัดหางานจังหวัด
สำนักงานท้องถิ่น
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
๒.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร-อบต.โนนสำราญ
๑.การจดทะเบียนพาณิชย์-อบต.โนนสำราญ
๓.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร-อบต.โนนสำรา
๔.การแจ้งขุดดิน-อบต.โนนสำราญ
๕.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์-อบต.โน
๖.การรับนักเรียนเข้าเรียนก่อนระดับประถมศ
๗.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยควา
๘.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยัง
๙.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผ
๑๐.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือ
๑๑.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้
๑๒.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้า
๑๓.การโฆษณษด้วยการปิด ทิ้งหรือโปรยแผ่นประ
๑๔ การรับชำระภาษีป้าย
๑๕.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน-อบต.โน
๑๖.การขอใบอนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรื
๑๗.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตร
๑๘.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรัทำการเก็บแ
ที่มาของคู่มือประชาชน
แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 2223 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 22 เมษายน 2564
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.206.177.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 992,688

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ
ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440
Tel : 081-9552103
Email : nonsamran54@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.