ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล
แผนการดำเนินงานประจำปี
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ทำเนียบบุคลากร
บริการออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q/A
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แนวปฎิบัติเรื่องการร้องเรียนทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ITA


  หน้าแรก     ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนลูกรังสายแยกนานายจูม มนตรี ถึง นานายสมหวัง การบรรจง บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 3เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนลูกรัง สายแยกวัดบ้านหนองจาน ถึง ลำห้วยสีดา บ้านหนองจาน หมู่ที่ 5เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 6 ถึง ทางแยกไปบ้านหนองสะเดาเปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนลูกรังจากนานางแตง วานนท์ ถึง ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาแค หมู่ที่ 7เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนลูกรังบดอัดแน่นสายแยกทางหลวงหมายเลข 202 ถึง หนองสระใหญ่ บ้านนาแค หมู่ที่ 7เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนลูกรังบดอัดแน่น สายแยกนานายคำเม็ง โคตรปัดทุม ถึง นานายรอง ปุริมะโน บ้านนาแค หมู่ที่ 7เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนลูกรังจากแยกสะพานลำห้วยเสียว ถึง ทางแยกลำห้วยดู่ บ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 8เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนลูกรังสายข้างลำห้วยม่วง บ้านโนนทับญวน หมู่ที่ 10เปิดอ่าน
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเปิดอ่าน
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเปิดอ่าน
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเปิดอ่าน
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเปิดอ่าน
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเปิดอ่าน
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเปิดอ่าน
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเปิดอ่าน
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเปิดอ่าน
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเปิดอ่าน
     ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๙๗-๐๔ สายบ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ ๘ - บ้านนาแค หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประกาศส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเปิดอ่าน
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 2223 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 22 เมษายน 2564
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.206.177.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 992,739

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ
ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440
Tel : 081-9552103
Email : nonsamran54@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.