ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล
แผนการดำเนินงานประจำปี
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ทำเนียบบุคลากร
บริการออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q/A
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แนวปฎิบัติเรื่องการร้องเรียนทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ITA


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์  
     กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ผู้รับชอบเปิดอ่าน
     แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/1 2562เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/1 2562เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2 2562เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/1 2562เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/1 2562เปิดอ่าน
     6. รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2/2 2562เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/1 2562เปิดอ่าน
     การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะการการเลือกตั้งประจำอบต.โนนสำราญเปิดอ่าน
     ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)เปิดอ่าน
     ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)เปิดอ่าน
     รายงานผลการประเมิณความพึงพอใจของประชาชนเปิดอ่าน
     รายงานผลการประเมิณความพึงพอใจของประชาชนเปิดอ่าน
     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการทุจริตประจำปีเปิดอ่าน
     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการทุจริตรอบ 6 เดือนเปิดอ่าน
     การมีส่วนร่วมของผู้บริหารเปิดอ่าน
     เจตจำนงสุจริตของผ้บริหารเปิดอ่าน
     แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี2561เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา อบต. โนนสำราญเปิดอ่าน
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 2223 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 22 เมษายน 2564
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.206.177.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 992,674

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ
ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440
Tel : 081-9552103
Email : nonsamran54@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.