ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล
แผนการดำเนินงานประจำปี
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ทำเนียบบุคลากร
บริการออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q/A
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แนวปฎิบัติเรื่องการร้องเรียนทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ITA


  หน้าแรก     การประเมิน ITA2021 

การประเมิน ITA2021
ลิงค์  
 ข้อมูลพื้นฐาน
    O1-โครงสร้างหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O2-ข้อมูลผู้บริหาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O3-อำนาจหน้าที่
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O4-แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O5-ข้อมูลการติดต่อ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O6-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O7-ข่าวประชาสัมพันธ์
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O8-Q&A
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O9-Social media (Facebook)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การบริหารงาน
    O10-แผนดำเนินงานประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O17-E–Service
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การบริหารเงินงบประมาณ
    O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O22-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O26-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การส่งเสริมความโปร่งใส
    O29-แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O30-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O32-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
    O34-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 2223 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 22 เมษายน 2564
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.206.177.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 992,800

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ
ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440
Tel : 081-9552103
Email : nonsamran54@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.