ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ  อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล
แผนการดำเนินงานประจำปี
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ทำเนียบบุคลากร
บริการออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q/A
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แนวปฎิบัติเรื่องการร้องเรียนทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ITA


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายอภิสิทธิ์ สง่าแรง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ


นางสาวปิยภรณ์ พรมสุภาพ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ


นางสาวนิยะดา ลุนทา
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวศรินตา หลุ่มใส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวมธุกร แสงพินิจ
นักพัฒนาชุมชน


นายสราวุธ หงษ์วิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางยุพา แต่งเมือง
เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ


นายโภควินท์ นาคพัชรอัครินทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวณิชนันทร์ อภัยนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวปวันรดา ปัญญาชนะวงค์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายบุญเชิด กลิ่นจันทร์
พนักงานสูบน้ำ


นายประดิษฐ์ กายแก้ว
พนักงานขับรถยนต์


นายสมพิศ ชัยนอก
พนักงานขับรถยนต์
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 2526 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.200.252.156
คุณเข้าชมลำดับที่ 895,264

อบต.ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ
ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440
Tel : 081-9552103
Email : nonsamran54@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.