ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล
แผนการดำเนินงานประจำปี
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ทำเนียบบุคลากร
บริการออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q/A
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แนวปฎิบัติเรื่องการร้องเรียนทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ITA


  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

                                                      สภาพทางสังคม

 

ด้านการศึกษา 

                                             ข้อมูล  ณ วันที่ 30  กันยายน  2561

1.โรงเรียนบ้านโนนสำราญ

2.โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน

3.โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง

4.โรงเรียนบ้านนาแค

5.โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น

6.โรงเรียนบ้านกอก

 

ด้านศาสนา

                                                 วัด/สำนักสงฆ์  13  แห่ง 

                                                โบราณสถาน 1 แห่ง 

 

ด้านสาธารณสุข

                                          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโนนสำราญ  

                                          ศูนย์ ศสมช.  11 แห่ง ได้แก่  ศูนย์ ศสมช. หมู่ที่ 1-11

                                               

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                                                       อปพร.  จำนวน 180  คน 

 

ด้านบริการพื้นฐาน

ด้านโทรคมนาคม

                                                1. เสาส่งสัญญาณ                  จำนวน    2              แห่ง

ด้านแหล่งน้ำธรรมชาติ

                                                1 ลำน้ำลำห้วยกอก                 ยาว          -            กิโลเมตร

                                                2 ลำน้ำลำห้วยม่วง                 ยาว          -            กิโลเมตร

                   

ด้านแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                                                1. ฝาย                   จำนวน    -             แห่ง

                                                2. บ่อน้ำตื้น           จำนวน    -            แห่ง

                                                3. บ่อน้ำโยก          จำนวน    -            แห่ง

                                                4. บ่อบาดาล           จำนวน    -             แห่ง

                                                5. คลองส่งน้ำชลประทาน  จำนวน   -               แห่ง

 

โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 2223 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 22 เมษายน 2564
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.206.177.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 992,782

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ
ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440
Tel : 081-9552103
Email : nonsamran54@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.